Hledat

Podmínky pro použití

Společnost Vaillant se bude přiměřeně snažit zajistit, aby tato webová stránka obsahovala přesné a platné informace. Neneseme však odpovědnost, ani nezaručujeme, aktuálnost, správnost a úplnost informací, které jsou k dispozici, nebo vhodnost takových informací pro zvláštní účely.

Všechny informace jsou k dispozici „tak jak jsou”. Společnost Vaillant nenese odpovědnost za technické nepřesnosti a typografické chyby nebo nedostatky v obsahu těchto webových stránek. Informace na této webové stránce mohou být měněny nebo nově navrženy bez předchozího upozornění a nezávazně.

Výrobky

Různé společnosti skupiny Vaillant Group vám na těchto webových stránkách nabízejí informace o výrobcích, které nelze v některých zemích získat. Názvy značek, které jsou používány pro určitý výrobek, se mohou lišit od názvů uvedených na těchto stránkách v určitých zemích.

Některé výrobky zobrazené na těchto webových stránkách mohou státní orgány v určitých zemích povolit nebo akceptovat s různými omezeními ohledně prodeje a použití. Žádná z informací na těchto stránkách není nabízena s úmyslem poskytnout vám technické poradenství nebo pokyny ohledně správného používání výrobků Vaillant.

Informace, které společnost Vaillant zveřejnila na světovém webu, mohou poskytnout odkaz nebo křížový odkaz na výrobky, programy nebo služby Vaillant, které doposud nebyly představeny nebo ještě nedorazily do vaší země. Takové odkazy nepředstavují záměr společnosti Vaillant nabízet tyto výrobky, programy nebo služby přímo ve vaší zemi.

Požádejte prosím vašeho místního zástupce společnosti Vaillant o informace ohledně výrobků, programů a služeb, které můžete získat ve vaší zemi.

Odpovědnost

Společnost Vaillant GmbH nenese odpovědnost za škody způsobené použitím této webové stránky.

V žádném případě nenese společnost Vaillant GmbH, ani žádná její dceřiná společnost, odpovědnost vůči třetím stranám za jakékoliv škody, přímé ani nepřímé, jako zvláštní případ, jako důsledek, jako odškodnění nad rámec nebo jinak, za jakékoliv využití této webové stránky nebo jejího obsahu nebo chybějící příležitosti využívání této webové stránky nebo jejího obsahu.

To zahrnuje, bez omezení, jakoukoliv škodu nebo ušlý zisk, přerušení obchodních aktivit, ztrátu programu nebo jiných dat ve vašem systému pro zpracování dat, nebo jinou škodu. Také v případě, že je společnost Vaillant informována o možnosti takové škody, odpovědnost na straně společnosti Vaillant je vyloučena.

Je vaší povinností přijmout vhodná obezřetná opatření pro zajištění, aby to co děláte, bylo bez škodlivých prvků, jako jsou viry, „červy”, trojští koně.

Externí odkazy

Tato webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na stránky, které nepatří společnosti Vaillant. Rádi bychom zdůraznili, že Vaillant neřídí ani neovlivňuje obsah takových webových stránek.

Vaillant GmbH a její dceřiné společnosti nepřebírají žádnou odpovědnost za webové stránky, které patří třetí straně, a na které najdete přístup přes webové stránky Vaillant.

Právní prohlášení

S platností od 1. ledna 2013 jsme povinni zveřejňovat seznam náhradních dílů pro oběhová čerpadla (ke stažení zde (7599 kB)).

Důležité upozornění!

  • V důsledku nesprávné instalace náhradního dílu mohou vzniknout škody.
  • Pro montáž těchto součástek požádejte odborníka!
  • Je nezbytné, abyste si předem přečetli pokyny k instalaci a obsluze dodávané s přístrojem! Tento seznam nenahrazuje aktuální platné katalogy náhradních dílů.
  • Správný náhradní díl vybírejte vždy z aktuálního katalogu náhradních dílů! Změny jsou kdykoliv vyhrazeny.

Referenční hodnota nejúčinnějších oběhových čerpadel je EEI ≤ 0,20

S platností od 1. ledna 2013 musí být na samostatných oběhových čerpadlech a oběhových čerpadlech vestavěných ve výrobcích dány k dispozici informace ohledně demontáže, recyklace nebo likvidace po skončení životnosti součástek a materiálů pro zpracovatelská zařízení (Přehled recyklovatelnosti ke stažení zde (34 kB)).

Copyright

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem

© Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40

D-42859 Remscheid, Německo

a její dceřiné společnosti. Všechna práva jsou chráněna. Veškeré texty, obrázky, grafika, audio a video záznamy a animační soubory, obchodní značky a další obsah těchto webových stránek podléhá autorskému právu a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmíte ho měnit, kopírovat, šířit, prodávat, pronajímat, používat, doplňovat nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu.

Nicméně, pro vaše osobní, nekomerční potřeby můžete číst, kopírovat, tisknout, ukládat a šířit jakékoliv materiály, které Vaillant publikuje na svých webových stránkách. Změny v obsahu webových stránek jsou z toho výslovně vyloučeny.

Tiskové zprávy, stejně jako další dokumenty, fotografie a grafika, které jsou uvolněny k publikaci, je možné využívat za předpokladu, že společnost Vaillant je uvedena jako zdroj využívaných informací v tiskových publikacích.

Pokud chcete využít materiály z našich webových stránek pro jiné účely, poraďte se o tom s námi prosím:

vaillant@vaillant.cz

Následující informace o autorských právech musí být uvedeny na všech kopiích obsahu těchto webových stránek nebo jejich části:

Copyright © 2007 Vaillant GmbH

Všechna práva chráněna

Obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, všechny značky uvedené na webových stránkách Vaillant podléhají právům k obchodním značkám společnosti Vaillant GmbH nebo jedné z jejich dceřiných společností. To zahrnuje všechny hlavní značky společnosti Vaillant, mimo jiné:

VAILLANT, ATMOBLOCK, ATMOTEC, CALORMATIC, CIRCO, COMBI-GEYSER, EXOMAX, ECOTEC, EUROBLOCK, EXZELLENZ (obrázek / slovní značka), GEYSER, GASTECH (obrázek / slovní značka), GEYSER, MAG, PEMELA, SINE, TURBO, TURBOTEC, TWISTAIR, VAILLANT IDEEN FÜR WÄRME (obrázek / slovní značka), VAITRONIC, WITTE, jejich typové značky, firemní loga a obrázky (králík, králík s nápisem VAILLANT, králík s nápisem VAILLANT GEYSER, pracující králík).

Žádná z těchto značek nesmí být použita pro jakékoliv účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vaillant. Kontaktujte nás:

vaillant@vaillant.cz

Adobe Acrobat je registrovaná ochranná známka a logo Adobe Acrobat je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Zpětná vazba

Vítáme, že nás kontaktujete. Rádi bychom poukázali na to, že váš příspěvek bude zpracován jako důvěrný, a že můžeme využít jakýkoliv nápad, koncept, znalost nebo techniku, které jsou obsaženy ve vašem příspěvku pro jakýkoliv účel zdarma, a že takovou informaci můžeme neomezeně zpřístupnit třetím stranám.